Có vẻ như Gen Y, những người nằm trong nhóm năm sinh từ 1980-1996 hiện dần bị các phương tiện truyền thông, thương hiệu “bỏ bê”. Vậy những người tiêu dùng ở lứa tuổi 35+ có những suy nghĩ, quan điểm trải nghiệm gì ở lứa tuổi được xã hội nhìn nhận là tuổi “ổn định”? Hãy cùng Brands Vietnam tìm hiểu qua số thứ 3 của series Insight Ngẫu Hứng.

Có vẻ như Gen Y, những người nằm trong nhóm năm sinh từ 1980-1996 hiện dần bị các phương tiện truyền thông, thương hiệu “bỏ bê”. Vậy những người tiêu dùng ở lứa tuổi 35+ có những suy nghĩ, quan điểm trải nghiệm gì ở lứa tuổi được xã hội nhìn nhận là tuổi “ổn định”? Hãy cùng Brands Vietnam tìm hiểu qua số thứ 3 của series Insight Ngẫu Hứng. ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌