Thiết kế nhận diện thương hiệu mới của GUTA đã tạo ra một làn gió mới, trẻ trung và hợp thời hơn cho văn hoá cà phê đường phố của Việt Nam. Vậy thương hiệu đã thay mới lớp áo cũ kỹ của mình như thế nào?

Thiết kế nhận diện thương hiệu mới của GUTA đã tạo ra một làn gió mới, trẻ trung và hợp thời hơn cho văn hoá cà phê đường phố của Việt Nam. Vậy thương hiệu đã thay mới lớp áo cũ kỹ của mình như thế nào? ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌